Bruinverkleuring in conifeeren (Leilandi hagen)- Oude takluisaantastingen zijn vermoedelijk de oorzaak , gecombineerd met een late snoei in de herfst .
Snoei na september word afgeraden .
In Engeland komt het probleem ook voor .

Er word studie verricht naar de aantasting .
Er is nog geen remedie tegen de sterfte ,behalve de conifeer verwijderen .

Powered by EagleSite