klik voor meer informatie over deze tuin ... Eikenprocessierupsvlinder
Algemene informatie

De larve van deze vlinder (de rups)eet voornamelijk eikenbladeren.
De eitjes komen uit in het voorjaar , zodra de eerste bladeren tevoorschijn komen.
De processierups zit vooral aan de zonnige zuidkant van de eikenstammen .
De nesten bestaan uit een dicht spinsel van vervellingshuidjes met (brand)haren en uitwerpselen .
De brandharen vormen voor de mens een gevaar voor de gezondheid .
De haren zijn 0.2 tot 0.3 mm lang .
Elke rups heeft er honderdduizenden tot een miljoen.
Het zijn pijlvormige haren , die bij een bedreiging worden afgeschoten .
Deze kunnen dan de huid , ogen en de luchtwegen binnen dringen .
De stoffen die van de haren afkomen , veroorzaken een op allergie lijkende huiduitslag , zwellingen , rode ogen en hevige jeuk , die tot 2 weken kan aanhouden.
Niet iedereen is even gevoelig voor de brandharen.
Zonder behandeling kunnen de haren , als ze het oog binnendringen , blindheid veroorzaken , maar dit komt niet vaak voor .

U kunt al gezondheidsklachten krijgen op 2m afstand .Onderzoek

Voor onderzoek plaatst men feromoonvallen (lokstoffen) in de toppen van bomen waar de vlinders paren .
De vlinders kunnen tientallen km vliegen , maar hun vleugels slijten daarbij en ze raken hun glans kwijt.
Zodoende geeft de staat van de vlinder een indicatie van de afstand die hij heeft afgelegd.
Het vrouwelijk feromoon trekt tot 50 m mannetjes aan .
De vrouwtjes hebben een actieradius van 25 km , de mannetjes kunnen wel 50 km afleggen .

De eikenprocesierups neemt toe omdat hij goed gedijt bij klimaatverandering , met name warmere lentes (gunstig voor de dan nog kwetsbare jonge rupsen) , en omdat de laatste 20 jaar veel meer eik als laanbeplanting is toegepast .
BESTRIJDING DOORMIDDEL VAN :


- verbranden (op de stam )

- afzuigen en verbranden

- natuurlijke vijanden (bacteriepreparaat)
Probeerd u nooit !!! zelf de rupsen te bestrijden .

Neem contact op met een deskundig bedrijf of uw gemeente !
Powered by EagleSite