De bomenverordening

Deze beschermt bomen die binnen de gemeente grenzen van Tiel staan .
En regelt hoe er met bomen moet worden omgegaan .
Er is bv in vastgelegd onder welke voorwaarden het kappen van bomen is toegestaan .

Bomen zijn om verschillende redenen belangrijk voor het leefmilieu :

-filteren het stof uit de lucht .
-reguleren de luchtvochtigheid en omgevingstemperatuur .
-geven beschutting tegen wind en zon .
-leefgebied voor vogels/vleermuizen/insecten/schimmels en mossen .Bomen kunnen door hun standplaats,historie,vorm,soort of kleur belangrijk zijn voor een dorp,stad of het landschap .

Kapvergunning

Deze is in de gemeente Tiel verplicht.
Wanneer u kapt zonder vergunning handelt u in strijd met de bomenverordening en dan bent u strafbaar .


Geen kapvergunning nodig voor :

-bomen met een stamdiameter van minder dan 20cm op een hoogte van 1.30m boven het maaiveld .

-voor bomen die op een perceel staan dat incl bebouwing kleiner is dan 350 m2.


Regels voor bomen,struiken en heggen

VOORBEELDEN :

-De eigenaar van een erf heeft het recht aan zijn buren te vragen om een boom te verwijderen die binnen 2m vanaf de gezamelijke erfgrens staat.

-Voor heesters en heggen is deze afstand een halve meter .

Op deze regels zijn uitzonderingen mogenlijk per gemeente !

In de gemeente Tiel :
-is de afstand voor particuliere bomen een halve meter en voor struiken en heggen nihil.

-wordt geen onderscheid gemaakt in boomsoorten (ook voor coniferen en fruitbomen is een kapvergunning nodig)

In de gemeente Buuren :

Binnenkort hoeft u alleen nog een kapontheffing aan te vragen voor bomen die op de lijst van waardevolle bomen staan.
Op de lijst komen bomen te staan die heel oud of beeldbepalend zijn .


MEER INFORMATIE

Om zeker te weten dat u handeld volgens de actuele richtlijnen neemt u voor de gemeente Tiel het beste contact op met:

Loket Bouwen en Wonen
Achterweg 2
4001 MV Tiel
tel (0344-) 637167
Email bouwen&wonen@tiel.nl


Informatie van de Gemeente Buren

De Wetering 1
Postbus 23 4020BA
Maurik
tel (0344-) 579279 fax -579200
Email : gemeente@buren.nl
Website : www.buren.nl


De Bomenstichting in Utrecht is een landelijke organisatie die zich inzet voor de bescherming van bomen .

tel 030-2303510 (09.00-13.00 uur )
Email : info@bomenstichting.nl
Website : www.bomenstichting.nl
Powered by EagleSite